EU:s framtida relation till Storbritannien

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Samtidigt trädde ett utträdesavtal i kraft som bland annat reglerar villkoren för den berörda gruppen medborgare från EU respektive Storbritannien att fortsätta bo och arbeta i Storbritannien och EU. Från och med den 1 januari 2021 gäller även ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. På denna sida beskrivs vad utträdesavtalet och handels- och samarbetsavtalet innebär. För den som söker mer information återfinns vidare länkar till andra berörda myndigheter.

Ansvariga statsråd
Stefan Löfven
Hans Dahlgren
Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Mer om EU :s nya relation Storbritannien

EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff.
EU-minister Hans Dahlgren och finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff om regeringens förberedelser för brexit. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vad innebär utträdesavtalet?

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 på basen av det framförhandlade utträdesavtalet. Här kan du läsa mer om utträdesavtalets innebörd.

EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg redogjorde för innehållet i avtalet vid en presskonferens den 29 december 2020.
EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg redogjorde för innehållet i avtalet vid en presskonferens den 29 december 2020. Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Handels- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Storbritannien

Från och med den 1 januari 2021 gäller ett nytt handels- och samarbetsavtal mellan och EU och Storbritannien. Avtalet utgör grunden för ett brett partnerskap mellan EU och Storbritannien och syftar till att upprätthålla ett område av välstånd och goda grannskapsrelationer baserat på gemensamma värden och samarbete.

Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel.
Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför EU-kommissionens byggnad Berlaymont i Bryssel. Foto: Europeiska unionen

Viktiga länkar till information om brexit

Här hittar du länkar till information om brexit som riktar sig till medborgare och näringsliv.

Innehåll om Brexit och EU:s framtida relation med Storbritannien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 267 träffar.