Innehållet publicerades under perioden

-

Förberedelser för en ny relation med Storbritannien

Uppdaterad

Oavsett utfallet av framtidsförhandlingen och hur den nya relationen med Storbritannien kommer att se ut, väntar stora förändringar när övergångsperioden löper ut den 31 december 2020. Det kommer att innebära stora förändringar för företag, myndigheter, organisationer och medborgare. Alla berörda behöver förbereda sig för detta.

Paula Carvalho Olovsson samtalar med deltagare i ett möte.
Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Övergångsperioden kommer inte att förlängas vilket innebär att Storbritannien från den 1 januari 2021 inte längre kommer omfattas av EU:s regelverk och inte längre delta i EU:s inre marknad och tullunionen. I utträdesavtalet finns bestämmelser som hanterar pågående förfaranden i samband med att övergångsperioden löper ut, så kallade separationsbestämmelser. Du kan läsa mer om dessa på följande sida: 

Vad innebär utträdesavtalet?

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad och EU:s tullunion kommer innebära oundvikliga förändringar på flera områden, oavsett om ett avtal som reglerar den framtida relationen ingås eller inte. Det kommer att ske förändringar för handeln med varor och tjänster, för resor och turism, vad gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen, avseende överföring och skydd av personuppgifter med mera. Storbritannien kommer vidare inte längre omfattas av de internationella avtal som EU har ingått med andra tredje länder.  

För att belysa dessa förändringar och underlätta för företag och andra berörda parter att förbereda sig inför övergångsperiodens utgång, har Kommissionen publicerat ett meddelande om att göra sig redo för kommande förändringar. Berörda parter uppmanas ta del av informationen och förbereda sin egen verksamhet därefter.

Kommissionen publicerar därutöver löpande särskilda tillkännagivanden om förändringar som kommer att ske inom olika specifika sektorer. De finns tillgängliga på Kommissionens webbplats. På sidan finns också en checklista för företag som handlar med Storbritannien. Sidan uppdateras löpande.

Information om förberedelser på Kommissionens webbplats (på engelska)

Vad som kommer att gälla därutöver avgörs av hur det går i förhandlingen om den framtida relationen. Med hänsyn till den mycket korta tiden som står till buds är det osäkert exakt vilka delar av den framtida relationen som kommer att hinna komma på plats innan övergångsperioden löper ut.

En del av de frågor som inte hinner komma på plats innan övergångsperiodens slut kan behöva hanteras genom tillfälliga åtgärder. Berörda parter uppmanas att hålla sig uppdaterade och vidta nödvändiga förberedelser.

Förberedelser inför att övergångsperioden efter Storbritanniens utträde ur EU löper ut, faktapm på riksdagens webbplats