Civila samhället i statens budget

Civila samhället och trossamfund omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
9:2 Stöd till trossamfund
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
13:5 Insatser för den ideella sektorn

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.