Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Regeringen bjöd in till pressträff om arbetet med att stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige

    Justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.
    Justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Regeringskansliet

    Den 16 mars höll justitieminister Gunnar Strömmer och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff om arbetet med att stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet

Regeringen har den 14 mars överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny samlad reglering av systemet Viktigt meddelande till allmänheten. Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

Foto på Carl-Oskar Bohlin sett från sidan.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin leder det nya Näringslivsrådet. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Regeringen bjuder in deltagare till Näringslivsrådet

Regeringen har den 28 februari bjudit in ett antal aktörer att delta i ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Näringslivsrådet ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten. Mötet äger rum den 29 mars 2023.

Carl-Oskar Bohlin är glad och står framför ena sidan av en brandbil.  I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren
Carl-Oskar Bohlin framför en av brandbilarna på Storstockholms brandförsvars station i Täby. I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Uppdrag till MSB att förbereda aktivering av civilplikt

En återaktiverad civilplikt ökar den kommunala räddningstjänstens förmåga till personalförsörjning vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut i frågan.

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl Oskar Bohlin står på podiet  och  talar
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ulf Palm

Prioriterade områden för totalförsvaret på Folk och försvars rikskonferens

Årets första stora konferens om försvar och säkerhetspolitik Folk och försvar genomfördes den 8 - 10 januari i Sälen. Försvarsministern och ministern för civilt försvar presenterade några av de prioriterade områdena för utvecklingen av totalförsvaret.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 157 träffar.