Foto: Regeringskansliet

D9 – driver digitaliseringen framåt

Med sikte på att stärka den europeiska konkurrenskraften på en global marknad genom att ligga i digital framkant tog Sverige initiativet till D9 i september 2016. Syftet med gruppen är att driva EU:s digitala agenda framåt och att skapa en konkurrenskraftig digital inre marknad.

Sverige representeras av utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om D9

  • Det här är D9

    Dåvarande EU- och handelsminister Ann Linde tillsammans med ministerkollegor från D9-länderna
    Med sikte på att stärka den europeiska konkurrenskraften på en global marknad genom att ligga i digital framkant tog Sverige i september 2016 initiativet till D9. Foto: Mia Lund / Ericsson

    D9-gruppen består av Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland, Portugal och Spanien. D9 kan även utökas med fler EU-länder i ett D9 plus-format med Polen och Tjeckien. Gemensamt för de deltagande länderna är att de ligger långt fram på digitaliseringsområdet och har ett stort engagemang i digitaliseringsfrågor.