Det här är D9

Publicerad

D9-gruppen består av Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Irland och Storbritannien. D9 kan även utökas med fler EU-länder i ett D9 plus-format med Polen och Tjeckien.

EU- och handelsminister Ann Linde tillsammans med ministerkollegor från D9-länderna
Med sikte på att stärka den europeiska konkurrenskraften på en global marknad genom att ligga i digital framkant tog Sverige initiativet till D9 den 5 september 2016. Foto: Mia Lund / Ericsson

D9-länderna har enligt vissa studier pekats ut som föregångsländer, "Digital Frontrunners", och skulle i denna egenskap ha mest att vinna på att de reformer som Europeiska kommissionen föreslagit också kommer till stånd.

Utvecklingen av teknologiska och digitala innovationer går fort och digitaliseringens utveckling är lika viktig för såväl små företag som vill testa nya marknader som för multinationella koncerner, för traditionell industri som för startups. För att främja denna utveckling och för att företag ska kunna dra nytta av digitaliseringen är det viktigt att gemensamt identifiera och skynda på genomförandet av konkreta åtgärder på det digitala området. Detta kan i sin tur kan bidra till att stärka Europas konkurrenskraft och öka sysselsättningen.

D9 är ett politiskt initiativ och framförallt framåtblickande som tar sig an framtidsfrågorna bortom den digitala inre marknadsstrategin, DSM. D9 har därmed en viktig roll i framdrivandet av ett gemensamt regelverk för den digitala ekonomin och gränsöverskridande e-handel inom EU. Målgruppen för D9 är i första hand det europeiska näringslivet men även fackföreningar och konsumentorganisationer liksom media och Akademin. Genom en nära dialog med näringslivet kan policyrekommendationer kring kommande lagstiftningsförslag diskuteras på det digitala området. Stödet för D9 bland näringslivets representanter har hittills varit stort.