Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott

    Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.

  • Nationell UPR-rapport från Sverige inlämnad till FN

    Statsrådet Åsa Lindhagen.
    - Vi lever i en tid som mer än på mycket länge kräver att de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter respekteras och tas på största allvar. Regeringen är medveten om att det återstår utmaningar i arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter i Sverige och är fast besluten att prioritera arbetet för att överkomma dessa, säger statsrådet Åsa Lindhagen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Universal Periodic Review (UPR) är FN:s råd för mänskliga rättigheters allmänna ländergranskning och innebär en återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Nu är det dags för Sverige att granskas inom ramen för den tredje cykeln av UPR-granskningen.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2470 träffar.