Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Åsa Lindhagen uppmärksammar barnkonventionens 30-årsdag

  • Statsrådet Åsa Lindhagen med barn

   Statsrådet Åsa Lindhagen träffade barn på 30-årsdagen av antagandet av barnkonventionen. Barnen deltar i barnrättsorganisationen Bris projekt i stadsdelen Tynnered i Göteborg. Projektet handlar om att ge barn inflytande för att främja områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv, i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om att ge barn inflytande och delaktighet. Bredvid statsrådet sitter Nicole Goufas, pressekreterare.

   Foto: Regeringskansliet

  • tårta

   Att barnkonventionen fyller 30 år firades med tårta.

   Foto: Regeringskansliet

  Idag är det 30 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens arbete för barns rättigheter, uppmärksammar 30-årsdagen med program hela dagen.

 • Sakråd med civilsamhället om arbetet mot rasism och hatbrott

  • Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden

   Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet i Sverige och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden deltog i sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott.

   Foto: Regeringskansliet

  • Åsa Lindhagen och Felix König

   Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, inledde sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott den 6 november. Bredvid henne sitter Felix König, politiskt sakkunnig hos statsrådet.

   Foto: Regeringskansliet

  • Daniel Pohl Stiftelsen Expo.

   Daniel Pohl från Stiftelsen Expo var en av 25 deltagare i sakrådet.

   Foto: Regeringskansliet

  Den 6 november 2019 höll statsrådet Åsa Lindhagen sakråd med företrädare för civilsamhället. Temat var arbetet mot rasism och hatbrott. Detta är ett politiskt prioriterat område, som i budgetpropositionen för 2020 föreslås få förstärkning med 10 miljoner kronor.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2483 träffar.