Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

En stärkt politik för Sveriges nationella minoriteter

Den 1 januari 2019 förstärktes minoritetslagen. Detta innebar bland annat att alla kommuner och landsting blev skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Detta faktablad beskriver kortfattat den stärkta politiken.

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2020

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris ska delas ut för nionde gången hösten 2020 under det årliga mötet för ministrarna ansvariga för samefrågor och sametingspresidenterna. Mötet arrangeras i Helsingfors i november. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland som har gjort en insats för att främja de samiska språken.

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Sametinget får medel för en förankringsprocess inför kommande sanningskommission

Regeringen ger Sametinget medel för att genomföra en förankringsprocess hos det samiska folket, inför kommande sanningskommission. Arbetet för att inrätta en sanningskommission, som ska belysa och bidra till ökad kunskap om de oförrätter som det samiska folket har utsatts för genom historien, går vidare. Sametinget har tidigare begärt att en sanningskommission ska inrättas, något som regeringen välkomnat. Nu får Sametinget 1,2 miljoner kronor för att genomföra en inledande förankringsprocess. Förankring hos det samiska folket är avgörande för att ge goda förutsättningar för den kommande sanningskommissionens arbete.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2678 träffar.