Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Förankra – fler ska ha kunskap om demokratin

Uppdaterad

Regeringen vill att fler människor har kunskap om de demokratiska processerna och principerna. Demokrati är både ett styrelseskick och ett förhållningssätt.

Foto: Maskot Folio

I en uthållig demokrati är grundläggande demokratiska principer förankrade i befolkningen. Sådan kunskap kan bidra till att fler deltar i debatter och att fler slår vakt om sina och andras demokratiska rättigheter.

Det är medborgarna som äger och ytterst ansvarar för demokratin. Det innebär att demokratin behöver medborgarnas stöd och engagemang för att fungera och ha legitimitet. Många har vuxit upp med demokratin som en självklarhet. En historisk tillbakablick visar att en demokrati kan urholkas snabbt.

Regeringen bedömer att det idag är viktigare än på länge med insatser som bidrar till att förankra demokratin och dess principer i befolkningen. Regeringen vidtar en rad åtgärder i syfte att stärka förankringen.  Det sker genom ökad kunskap, samtal om demokrati, stärkt medie- och informationskunnighet och genom att säkerställa tillgång till pålitlig och mångsidig samhällsinformation grundad i journalistiska metoder och etik.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Demokratistrategin

I demokratistrategin belyser regeringen de utmaningar som demokratin står inför idag och lägger fast prioriteringar för demokratipolitiken

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.