Om Demokratin 100 år

Publicerad

Genom beslut av 1919 och 1921 års riksdagar infördes allmän och lika rösträtt. Reformen innebar först och främst att kvinnor fick rösträtt och blev valbara till riksdagen. Den svenska väljarkåren fördubblades därmed. Den 12 september 1921 fick kvinnor för första gången utöva sin rösträtt i riksdagsval. År 2021 är det således hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls, i vilket både kvinnor och män fick rösta. Demokratin fick därmed sitt stora genombrott i Sverige. Rösträttskampen drevs delvis vidare även efter 1921 eftersom det fortfarande fanns vissa grupper av befolkningen som inte fick rösta.

Även om demokratin fortfarande står stark i Sverige så finns det utmaningar som samhället aktivt behöver bemöta. En alltför stor del av befolkningen befinner sig i ett demokratiskt utanförskap, det demokratiska samtalet är hotat och antidemokratiska aktörer har blivit mer synliga.

Demokratin, som vi har ärvt av tidigare generationer, ska lämnas i ett ännu starkare skick till våra barn och barnbarn. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling, Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati, för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.

Inom ramen för den nationella satsningen avser regeringen att stärka förutsättningarna för att människor i större utsträckning aktivt ska kunna delta i demokratin bland annat genom kunskapshöjande och folkbildande insatser.

För att uppmärksamma demokratins genombrott har regeringen tillsatt kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati som leds av Peter Örn. Kommittén har till uppgift att samla en mängd aktörer över hela landet i aktiviteter och insatser som uppmärksammar demokratin som styrelseskick och som bidrar till att främja, förankra och försvara den för framtiden (dir. 2018:53).

 

Kommittén Demokratin 100 år

Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Insatserna ska samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.