Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig för samhället: för individer, näringsliv, civilsamhälle och offentlig förvaltning. Området omfattar bland annat arbete med att digitalisera offentlig förvaltning med utgångspunkt i medborgarens behov. Syftet med digitaliseringen av offentlig sektor är att kunna erbjuda enklare, öppnare och effektivare service till alla, oavsett om användaren befinner sig i Sverige eller i utlandet. Digitaliseringspolitiken handlar också om att skapa goda förutsättningar för digital infrastruktur som till exempel bredband, digital post, digital identitet och 5G, och om att skapa goda förutsättningar för utveckling och användning av ny teknik så som data och artificiell intelligens. Arbete med att främja digital kompetens och digitalt ledarskap hör också till området.

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om digitaliseringspolitik

 • Välfärdskommissionen överens om ökad digitalisering och minskat IT-krångel

  Pressmeddelande
  Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

  Välfärdskommissionen presenterar idag en av sina första leveranser – en avsiktsförklaring mellan regeringen och SKR om ökad digitalisering och minskat IT-krångel. Syftet är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och samtidigt förbättra arbetsmiljön i välfärden.

 • Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

  På fotot sitter en person vid ett tågfönster med en dator.
  - Snabb och stabil uppkoppling är en förutsättning för att fler ska välja att resa klimatsmart med tåg, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Foto: Regeringskansliet

  Regeringen har fattat beslut om att ge Post- och Telestyrelsen i uppdrag att redovisa insatser för att förbättra mobila uppkopplingar på fjärrtåg.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ytterligare medel för införandet av ny internetstandard

Regeringen har beslutat att tilldela Post- och telestyrelsen (PTS) ytterligare medel för att främja införandet av standarden IPv6, genom insatser riktade till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Fotot visar en datorskäm med Digg:s webbplats uppe
Post- och Telestyrelsen har också fått i uppdrag att förbereda överföring av delar av uppdraget till Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Foto: Pierre Henhammar/Regeringskansliet

Förlängd tid och nya uppdrag avseende analys och uppföljning av samhällets digitalisering

Regeringen har idag förlängt Post- och Telestyrelsens (PTS) uppdrag att stödja arbetet i Digitaliseringsrådet samt att analysera och följa upp digitaliseringspolitiken. Uppdraget gäller fram till den 31 augusti 2021.

Fotot visar en datorkabel
Också år 2019 toppade Sverige rankingen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Sverige etta i världen på digital samhällsomvandling

Sveriges rankas etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter. I årets rapport ligger fokus på förmågan att använda digitala verktyg för att hantera de samhälleliga konsekvenserna av COVID-19.

Fotot visar kablar som grävs ned i en gata
Sverige ska ha bredband i världsklass. Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Satsningar på digitaliseringsområdet i BP21

Regeringen har i 2021 års budget lagt fram en rad förslag som ska öka digitaliseringen av samhället. Det handlar till exempel om satsningar på utbyggnaden av bredband och bättre mobil uppkoppling på fjärrtåg.

Innehåll om digitaliseringspolitik

Prenumerera

Totalt 1127 träffar.