Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också frågor om tillgång till bredband och digital infrastruktur, samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning.

Aktuellt om digitaliseringspolitik

  • OECD har presenterat sin utvärdering av Sveriges digitaliseringspolitik

    OECD har på regeringens uppdrag gjort en grundläggande genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik och rapporten, som är den första i sitt slag och utvärderar Sveriges policy, organisation och resultat och lyfter vilket typ av ledarskap som behövs för att Sverige ska bli framgångsrikt i sin digitala transformation. OECD lämnar förslag inom flera områden, bl.a. styrning och samordning, cybersäkerhet, arbetet med stora datamängder, näringslivets digitalisering, utbildning och universitetens roll samt forskning och utveckling.

  • Stärkt nordiskt samarbete inom AI och 5G

    Självkörande buss i trafik utanför KTH
    Uppkopplad och automatiserad buss körs utanför KTH. Foto: Regeringskansliet

    Digitalisering präglar flera av mötena som äger rum inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Norden och Baltikum utökar sitt samarbete för att bevara positionen som Europas ledande region inom digitalisering. Också samarbetet kring 5G intensifieras.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 755 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida