Digitaliseringspolitik

Digitaliseringspolitiken handlar om att använda och främja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Området omfattar bland annat reglering av it och elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. I området ingår också frågor om tillgång till bredband och digital infrastruktur, samt frågor om digitalisering och it inom offentlig förvaltning.

Ansvariga för digitaliseringspolitik

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om digitaliseringspolitik

 • Särskilda satsningar i vårändringsbudgeten inom Infrastrukturdepartementets utgiftsområden

  Fortsatt stöd till solceller, stärkt bredbandsutbyggnad, nattåg till kontinenten, kompensation till icke-statliga flygplatser i Norrland för påverkan av flygskatten och underhåll av enskilda vägar samt järnvägar.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 833 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

  I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag för den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande.

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
 • Beslut om bankpaketet stärker den finansiella stabiliteten i EU

  Möte i Europabyggnaden i Bryssel

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes 4 december inom ramen för Ekofin-rådet fattade de bland annat beslut om delar i det så kallade bankpaketet. Ministrarna antog också rekommendationer till Rumänien och Ungern inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten och diskuterade beskattning av vissa digitala tjänster.

  Beslut om bankpaketet stärker den finansiella stabiliteten i EU
 • Hundratals miljoner till bättre täckning på landsbygden

  Som en följd av tidigare regeringsbeslut startar idag Post- och telestyrelsen (PTS) sin auktion för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet. Ett av de tillstånd som auktioneras ut är förenat med ett täckningskrav. Kravet innebär att den som vinner tillståndet ska använda minst 200 miljoner och högst 300 miljoner för att bygga täckning i Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Värmlands län.

  Hundratals miljoner till bättre täckning på landsbygden
 • Beskattning av digitala tjänster och EU:s finansiella stabilitet på ministermöte

  Statssekreterare Karolina Ekholm

  När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts 4 december inom ramen för Ekofin-rådet är skatt på digitala tjänster en viktig fråga. På dagordningen finns också viktiga delar i det så kallade bankpaketet.

  Beskattning av digitala tjänster och EU:s finansiella stabilitet på ministermöte
 • EU-beslut om digitala plattformar, inre marknaden och en strategi för industrin

  När EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor mötte i Bryssel 29 november fattade de beslut om bättre villkor för företag som använder digitala plattformar. De antog också slutsatser om programmet för EU:s inre marknad och om bättre fordonssäkerhet.

  EU-beslut om digitala plattformar, inre marknaden och en strategi för industrin
 • Programmet för ett digitalt Europa, cybersäkerhet och e-privacy på EU-möte

  Peter Eriksson och Andrus Ansip

  EU-ländernas digitaliseringsministrar träffas i Bryssel 4 december för att diskutera ett finansieringsprogram för att stötta den digitala omvandlingen i Europa. Ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och uppdaterade regler för e-privacy är andra frågor på dagordningen.

  Programmet för ett digitalt Europa, cybersäkerhet och e-privacy på EU-möte
 • Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?

  Handels-och Sverigefrämjardagarna i Stockholm är en årlig konferens som arrangeras av Utrikesdepartementet, Kulturdepartementet och Svenska Institutet. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över gränser och mellan stuprör”. Bland talarna återfanns bland annat framstående externa aktörer inom AI, handelspolitik, exportfrämjande, innovation och kulturområdet. Här kan du ta del av två filmade seminariepunkter: Samtal om Sverige i digitala medier och Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?

  Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?
 • Digitala plattformar, inre marknaden och industri på EU:s ministerråd

  Ann linde

  När EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor träffas i Bryssel 29 november ska de fatta beslut om bättre villkor för företag som använder digitala plattformar. De ska också besluta om programmet för EU:s inre marknad och om bättre fordonssäkerhet.

  Digitala plattformar, inre marknaden och industri på EU:s ministerråd
 • Sverigefrämjare, demokrati och digitalisering

  EU- och Handelsminister Ann Linde

  19-22 november samlades 130 diplomater från över 90 utlandsmyndigheter i Stockholm för att delta i årets upplaga av Handels-och Sverigefrämjardagarna. Bland talarna återfanns bland annat statsråden Ann Linde, Margot Wallström och statssekreterare Per Olsson Fridh. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över gränser och mellan stuprör”. Dagarna syftade till att möjliggöra långsiktigt relationsbyggande och kunskap om att medveten kommunikation måste finnas med redan från början. Fyra områden identifierades i behov av full uppmärksamhet: Demokrati och mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik, cybersäkerhet och desinformation.

  Sverigefrämjare, demokrati och digitalisering
 • Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen

  I denna promemoria föreslås ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation som innebär att tillsynsmyndighetens sanktionsmöjligheter även omfattar artikel 5a i TSM-förordningen, där ett tak för slutkundsavgifter för reglerad kommunikation har förts in. Vidare föreslås att lagens hänvisning till TSM-förordningen ändras så att den motsvarar förordningens nya rubrik.

  Ändring i lagen om elektronisk kommunikation och radioutrustningslagen