En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om den feministiska utrikespolitiken

Foto: FN/Edwin J. Torres

Covid-19 och jämställdhet

Kriser drabbar kvinnor och män på olika sätt och slår särskilt hårt mot redan diskriminerade grupper och individer. I Covid-19-krisens spår ökar våld mot kvinnor, inte minst våld i hemmet, och mödra- och barnadödlighet riskerar att öka när sexuell och reproduktiv hälsovård begränsas. Kvinnors ekonomiska situation påverkas oproportionerligt då de ofta återfinns i låglöneyrken och i informella sektorn samt saknar tillgång till sociala trygghetssystem. Kvinnorättsorganisationer vittnar om utmaningar att delta i politiska- och fredsprocesser. Samtidigt kan möjligheter öppnas när samhällen går samman för att motverka pandemin.

Genom att bedriva en feministisk utrikespolitik arbetar Sverige konsekvent för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter.

Regeringskansliet/Kristian Pohl.

Skrivelse om den feministiska utrikespolitiken

Fem år med Sveriges feministiska utrikespolitik visar att den ger resultat och genomslag. Det framgår bland annat av den skrivelse om politiken som regeringen idag lämnar till riksdagen.

Sveriges feministiska utrikespolitik har bland annat bidragit till att stötta fler kvinnliga parlamentariker och entreprenörer, färre fall av mödradödlighet och oönskade graviditeter och mer resurser för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Sverige har även bidragit till mobilisering och finansiering för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Foto: Ryan Brown/UN Photo

Handbok i feministisk utrikespolitik

Sverige är först i världen om att utforma och bedriva en feministisk utrikespolitik och handboken är den första i sitt slag. Handboken innehåller bland annat metoder och erfarenheter, och ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Foto: Regeringskansliet

Kvinnor, fred och säkerhet

Den 18 mars lanserades den andra rapporten från Sveriges arbete med den tredje nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner för kvinnor, fred och säkerhet. Sverige antog sin tredje nationella handlingsplan år 2016. Arbetet med genomförandet av handlingsplanen har innefattat ett stort antal konkreta insatser för kvinnor, fred och säkerhet i ett 30-tal länder.

UN Photo/Albert González Farran

En miljard kronor till regeringens första globala jämställdhetsstrategi

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Detta är första gången Sveriges regering beslutar om en global tematisk strategi för jämställdhet.

Foto: Regeringskansliet

En feministisk handelspolitik

Män gynnas framför kvinnor i regel som konsumenter, som exportörer och som arbetstagare. Därför satsar regeringen särskilt på feministisk handelspolitik med en rad åtgärder. Nya handelsavtal ska bidra till att skapa jobb med schyssta villkor också för kvinnor.

Ekonomisk jämställdhet i spåren av coronapandemin diskuterades vid FN:s öppnande

Relaterat:

Stefan Löfven och Åsa Lindhagen.
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

Foto: Regeringskansliet

2020 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Foto: International Alert

Swedish Foreign Policy News

Nyheter som rör jämställdhet på Swedish Foreign Policy News

Innehåll om en feministisk utrikespolitik

Prenumerera

Totalt 325 träffar.