En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Margot Wallström
Ann Linde
Peter Eriksson
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om den feministiska utrikespolitiken

Margot Wallström
Margot Wallström Regeringskansliet/Ninni Andersson

Handbok i feministisk utrikespolitik lanserad

Sverige är först i världen om att utforma och bedriva en feministisk utrikespolitik och handboken är den första i sitt slag. Handboken innehåller bland annat metoder och erfarenheter, och ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Regeringskansliet

Sverige värd för global konferens på tema jämställdhet

Stockholm Forum on Gender Equality 15-17 april samlade drygt 500 deltagare från över 100 länder, från gräsrots- till ministernivå. Bland dessa ingick politiker, liksom företrädare för akademi, näringsliv och civilsamhälle. Konferensens mål var att hitta lösningar, ta nya initiativ och etablera samarbeten för att stärka det internationella arbetet för jämställdhet.

Foto: Anders Löwdin / Sveriges riksdag

Utrikesdeklarationen 2019

Regeringens utrikesdeklaration presenterades av utrikesminister Margot Wallström vid 2019 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 13 februari.

Regeringskansliet

2018 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

UN Photo/Albert González Farran

En miljard kronor till regeringens första globala jämställdhetsstrategi

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Detta är första gången Sveriges regering beslutar om en global tematisk strategi för jämställdhet.

Foto: UN Photo Cia Pak 1325

Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Den 31 oktober 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sju efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det här är Sveriges tredje nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Relaterat:

Stefan Löfven och Åsa Lindhagen.
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

Bild: Regeringskansliet

Sverige kraftsamlar för att öka jämställdheten på internet med #WikiGap

WikiGap är ett initiativ för att öka kvinnors representation på internet. Ett jämställt internet bidrar till en jämställd värld.

Foto: International Alert

Swedish Foreign Policy News

Nyheter som rör jämställdhet på Swedish Foreign Policy News

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 266 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida
 • Hans Dahlgren besöker Berlin

  Den 12-13 mars reser EU-ministern till Berlin för möte med olika tankesmedjor. EU-ministern träffar även förbundskanslerns EU-rådgivare och EU-sherpa, dr. Uwe Corsepius, och den tyske EU-ministern Michael Roth.

  Hans Dahlgren besöker Berlin
 • Gemensamt uttalande från Frankrikes utrikesdepartement och Sveriges utrikesdepartement

  På internationella kvinnodagen inleder Sverige och Frankrike en diplomatisk offensiv mot människohandel för sexuell exploatering.

  Gemensamt uttalande från Frankrikes utrikesdepartement och Sveriges utrikesdepartement
 • Vi tar kampen mot prostitution

  Debattartikel i Svenska Dagbladet av utrikesministrarna Jean-Yves Le Drian och Margot Wallström. Publicerad den 8 mars 2019.

  Vi tar kampen mot prostitution
 • Utrikesminister Margot Wallström deltar i konferens för kvinnliga utrikesministrar i Kanada

  Den 21–22 september deltar utrikesminister Margot Wallström i konferensen Women Foreign Ministers’ Meeting i Montreal, Kanada. Konferensen leds av Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini. Utrikesministern deltar även vid en arbetsfrukost tillsammans med civilsamhällesorganisationer.

  Utrikesminister Margot Wallström deltar i konferens för kvinnliga utrikesministrar i Kanada
 • Handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserad

  Utrikesminister Margot Wallström

  Den 23 augusti presenterade utrikesminister Margot Wallström en handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik. − I ett hårdnande klimat där mänskliga rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett minskande demokratiskt utrymme, behövs en feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld, säger Margot Wallström.

  Handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserad
 • Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik

  I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Denna handbok ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Den innehåller en samling metoder och erfarenheter som kan fungera som exempel och inspiration för fortsatt arbete inom såväl utrikesförvaltningen som andra delar av statsförvaltningen och samhället. Handboken ger även en beskrivning av de första fyra åren med en feministisk utrikespolitik. Därmed svarar den också på det stora intresse som finns för politiken både nationellt och internationellt.

  Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik
 • Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women

  Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) för perioden 2018–2022. Sverige är en stor givare till UN Women som verkar för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter över hela världen, såväl på global, regional som nationell nivå. Det svenska kärnstödet till UN Women uppgår under den fyråriga strategiperioden till 536 miljoner svenska kronor.

  Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women
 • Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling

  Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål kan bara uppnås genom samverkan och genom tydliga kopplingar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

  Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling
 • Utrikesministern och FN:s vice generalsekretare besöker Tchad och Niger inför möten i FN:s säkerhetsråd

  Utrikesministern besöker den 5–8 juli Tchad och Niger i Sahel-regionen i Västafrika. Besöket sammanfaller med Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd och genomförs tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed, chefen för FN:s jämställdhetsorgan UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, samt Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop.

  Utrikesministern och FN:s vice generalsekretare besöker Tchad och Niger inför möten i FN:s säkerhetsråd
 • Utrikesdepartementet i Almedalen

  Under Almedalsveckan medverkar utrikesdepartementets statsråd och tjänstemän i olika seminarier och evenemang. Utrikesdepartementet arbetar med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete samt handel och främjande. Almedalsveckan sammanfaller med Sveriges ordförandemånad i FN:s säkerhetsråd, vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt.

  Utrikesdepartementet i Almedalen