En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Peter Eriksson
Ann Linde
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om den feministiska utrikespolitiken

Margot Wallström
Margot Wallström Regeringskansliet/Ninni Andersson

Handbok i feministisk utrikespolitik lanserad

Sverige är först i världen om att utforma och bedriva en feministisk utrikespolitik och handboken är den första i sitt slag. Handboken innehåller bland annat metoder och erfarenheter, och ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Regeringskansliet

2019 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Foto: Anders Löwdin / Sveriges riksdag

Utrikesdeklarationen 2019

Regeringens utrikesdeklaration presenterades av utrikesminister Margot Wallström vid 2019 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 13 februari.

UN Photo/Albert González Farran

En miljard kronor till regeringens första globala jämställdhetsstrategi

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Detta är första gången Sveriges regering beslutar om en global tematisk strategi för jämställdhet.

Regeringskansliet

Sverige värd för global konferens på tema jämställdhet

Stockholm Forum on Gender Equality 15-17 april samlade drygt 500 deltagare från över 100 länder, från gräsrots- till ministernivå. Bland dessa ingick politiker, liksom företrädare för akademi, näringsliv och civilsamhälle. Konferensens mål var att hitta lösningar, ta nya initiativ och etablera samarbeten för att stärka det internationella arbetet för jämställdhet.

Foto: UN Photo Cia Pak 1325

Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Den 31 oktober 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sju efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det här är Sveriges tredje nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Relaterat:

Stefan Löfven och Åsa Lindhagen.
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

Bild: Regeringskansliet

Sverige kraftsamlar för att öka jämställdheten på internet med #WikiGap

WikiGap är ett initiativ för att öka kvinnors representation på internet. Ett jämställt internet bidrar till en jämställd värld.

Foto: International Alert

Swedish Foreign Policy News

Nyheter som rör jämställdhet på Swedish Foreign Policy News

Innehåll om en feministisk utrikespolitik

Prenumerera

Totalt 273 träffar.

 • Utrikesminister Margot Wallström deltar i konferens för kvinnliga utrikesministrar i Kanada

  Den 21–22 september deltar utrikesminister Margot Wallström i konferensen Women Foreign Ministers’ Meeting i Montreal, Kanada. Konferensen leds av Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini. Utrikesministern deltar även vid en arbetsfrukost tillsammans med civilsamhällesorganisationer.

 • Handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik lanserad

  Den 23 augusti presenterade utrikesminister Margot Wallström en handbok om Sveriges feministiska utrikespolitik. − I ett hårdnande klimat där mänskliga rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts och hotas alltmer, och i en värld med ett minskande demokratiskt utrymme, behövs en feministisk utrikespolitik mer än någonsin. Jag hoppas att denna handbok kan vara en hjälp på vägen för alla oss som vill fortsätta kämpa för en jämställd värld, säger Margot Wallström.

 • Handbok Sveriges feministiska utrikespolitik

  I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Detta innebär att all utrikespolitik ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Denna handbok ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Den innehåller en samling metoder och erfarenheter som kan fungera som exempel och inspiration för fortsatt arbete inom såväl utrikesförvaltningen som andra delar av statsförvaltningen och samhället. Handboken ger även en beskrivning av de första fyra åren med en feministisk utrikespolitik. Därmed svarar den också på det stora intresse som finns för politiken både nationellt och internationellt.

 • Ny strategi för Sveriges samarbete med UN Women

  Regeringen har idag fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN Women) för perioden 2018–2022. Sverige är en stor givare till UN Women som verkar för att främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt och rättigheter över hela världen, såväl på global, regional som nationell nivå. Det svenska kärnstödet till UN Women uppgår under den fyråriga strategiperioden till 536 miljoner svenska kronor.

 • Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling

  Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål kan bara uppnås genom samverkan och genom tydliga kopplingar mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling – ekologisk, ekonomisk och social utveckling.

 • Utrikesministern och FN:s vice generalsekretare besöker Tchad och Niger inför möten i FN:s säkerhetsråd

  Utrikesministern besöker den 5–8 juli Tchad och Niger i Sahel-regionen i Västafrika. Besöket sammanfaller med Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd och genomförs tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed, chefen för FN:s jämställdhetsorgan UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, samt Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet, Bineta Diop.

 • Utrikesdepartementet i Almedalen

  Under Almedalsveckan medverkar utrikesdepartementets statsråd och tjänstemän i olika seminarier och evenemang. Utrikesdepartementet arbetar med frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, internationellt utvecklingssamarbete samt handel och främjande. Almedalsveckan sammanfaller med Sveriges ordförandemånad i FN:s säkerhetsråd, vilket kommer att uppmärksammas på flera sätt.

 • Svårare i många länder att arbeta för kvinnors rättigheter

  Enligt en ny rapport från organisationen Kvinna till Kvinna minskar utrymmet att verka som förespråkare för kvinnors rättigheter i många länder. Den femte juni uppmärksammade Sveriges EU-representation rapporten med ett möte med Kvinna till Kvinna och andra organisationer med expertis på området.

 • Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling

  Som en del av ett paket av tre globala hållbarhetsstrategier fattar regeringen idag beslut om en ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling, för åren 2018–2022.

 • Kristoffer Triumf utforskar diplomatens roll i nya säsongen av UD-podden

  Vad gör egentligen Sverige utomlands? Hur ser vardagen ut för en diplomat och hur blir man ambassadör? Bidrar vår utrikespolitik till någon verklig skillnad? Vad talar man med en premiärminister om? I UD-poddens andra säsong reder Kristoffer Triumf ut detta och ger lyssnarna chansen att lära känna några av dem som jobbar i Sveriges tjänst utomlands.