En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Peter Eriksson
Ann Linde
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om den feministiska utrikespolitiken

Margot Wallström
Margot Wallström Regeringskansliet/Ninni Andersson

Handbok i feministisk utrikespolitik lanserad

Sverige är först i världen om att utforma och bedriva en feministisk utrikespolitik och handboken är den första i sitt slag. Handboken innehåller bland annat metoder och erfarenheter, och ska vara en resurs för det internationella arbetet för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.

Regeringskansliet

2019 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Foto: Anders Löwdin / Sveriges riksdag

Utrikesdeklarationen 2019

Regeringens utrikesdeklaration presenterades av utrikesminister Margot Wallström vid 2019 års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 13 februari.

UN Photo/Albert González Farran

En miljard kronor till regeringens första globala jämställdhetsstrategi

En miljard kronor ska stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Detta är första gången Sveriges regering beslutar om en global tematisk strategi för jämställdhet.

Regeringskansliet

Sverige värd för global konferens på tema jämställdhet

Stockholm Forum on Gender Equality 15-17 april samlade drygt 500 deltagare från över 100 länder, från gräsrots- till ministernivå. Bland dessa ingick politiker, liksom företrädare för akademi, näringsliv och civilsamhälle. Konferensens mål var att hitta lösningar, ta nya initiativ och etablera samarbeten för att stärka det internationella arbetet för jämställdhet.

Foto: UN Photo Cia Pak 1325

Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Den 31 oktober 2000, antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sju efterföljande resolutioner har antagits sedan dess och tillsammans utgör de åtta resolutionerna den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Det här är Sveriges tredje nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.

Relaterat:

Stefan Löfven och Åsa Lindhagen.
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

Bild: Regeringskansliet

Sverige kraftsamlar för att öka jämställdheten på internet med #WikiGap

WikiGap är ett initiativ för att öka kvinnors representation på internet. Ett jämställt internet bidrar till en jämställd värld.

Foto: International Alert

Swedish Foreign Policy News

Nyheter som rör jämställdhet på Swedish Foreign Policy News

Innehåll om en feministisk utrikespolitik

Prenumerera

Totalt 273 träffar.