Sveriges stöd till kvinnor i humanitära kriser

Humanitära kriser och katastrofer är inte könsneutrala, utan påverkar kvinnor, flickor, män och pojkar olika. Kvinnor, flickor och pojkar utgör många gånger speciellt utsatta grupper som löper ökad risk att utsättas för sexuella övergrepp och människohandel.

Kvinnor och barn i väntan på vattenleverans, flyktinglägret Daadab i Kenya
Hettan och torkan gör att det ständigt är brist på vatten i flyktinglägret Daadab i Kenya. Kvinnor och barn väntar på en vattenleverans. Foto: Gry Hjeltnes/Sida

För Sverige är frågan om stöd till kvinnor i humanitära kriser central och Sverige driver aktivt frågan om jämställdhet inom FN, Internationella Rödakorsfederationen, EU och humanitära samarbetsorganisationer.

Som första land bedriver Sverige en feministisk utrikespolitik som syftar till att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma sina samhällen och liv vilket ses som en förutsättning för utrikespolitikens övergripande mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling. Inom ramen för den feministiska utrikespolitiken verkar Sverige för att stärka kvinnors och flickors mänskliga rättigheter i humanitära situationer.

I januari 2016 tog Sverige över ordförandeskapet i Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies (Call to Action). Call to Action syftar till att alla humanitära aktörer ska vidta åtgärder mot könsrelaterat våld vid humanitära kriser. Som ordförande för Call to Action driver Sverige aktivt att jämställdhet, genusperspektiv och åtgärder mot könsrelaterat våld införlivas i den humanitära reformprocessen och att fler länder, internationella organisationer och civilsamhällsorganisationer omsätter åtaganden i konkreta handlingar. Ordförandeskapet utgör även en viktig mekanism för att förverkliga målet med den feministiska utrikesagendan.

Call to action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies