Foto: Astrakan/Folio, Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

Ansvariga statsråd
Ansvariga departement
Närings­departementet

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Regeringens matmiljard

Regeringen satsar en miljard på genomförandet av livsmedelsstrategin. Dels genom åtgärder inom landsbygdsprogrammet och dels via uppdrag och åtgärder inom ramen för regeringens handlingsplan.

Kvinna med gris i famnen
Kvinna med gris i famnen Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Vision och mål

I livsmedelsstrategin presenteras en vision, ett övergripande mål samt mål för strategins tre strategiska områden som gäller fram till år 2030. De tre strategiska områdena är; regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Aktuellt om livsmedelsstrategin

 • Illustration: Itziar Castany Ramirez

  1. Hur kan innovation, produktivitet och hållbarhet stärkas i livsmedelskedjan?

  Produktiviteten i svenskt jordbruk står sig väl jämfört med andra EU-länder samtidigt som jordbruket har minskat sin miljö- och klimatpåverkan. Men det finns också en rad utmaningar för livsmedelssektorns förmåga att skapa innovationer. Det är slutsatser från den studie av livsmedelssektorns innovationssystem som gjorts av OECD som en insats inom livsmedelsstrategin. Studien presenterades vid ett seminarium i Rosenbad den 8 juni 2018.

 • Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  2. Sweden Food Arena – forskning och innovation för en världsledande livsmedelssektor

  Den 24 maj lanserades Sweden Food Arena. Här samlas företag och branschorganisationer från hela livsmedelskedjan för att samverka kring forskning och innovation för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan - som kommit igång med stöd från Tillväxtverket - är en viktig del av genomförandet av livsmedelsstrategin.

 • Kvinna i midsommarkrans med hamburgare på ett fat framför sig
  Temat för den svenska montern var midsommar och olika typer av mat visades upp för mässbesökarna. Foto: Bernard Ludewig

  3. Midsommar säljer svenska livsmedel och besöksdestinationer under Grüne Woche

  För första gången på sju år deltar Sverige med en samlingsmonter vid livsmedelsmässan Grüne Woche i Berlin. Den svenska montern, som invigdes av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht den 19 januari, visar upp och säljer svensk mat och Sverige som besöksnation till den tyska marknaden.

 • Några vid en scen framför åhörare
  Hur ser förutsättningarna ut för svensk livsmedelsexport? En fråga som diskuterades av en panel bestående av Anders Källström, vd för LRF, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Anna Malmhake vd för The Absolut Company, Ylva Berg, vd Business Sweden. Samtalet leddes av Christina Nordin, avdelningschef vid Näringsdepartementet. Foto: Johanna Dahlin/Regeringskansliet.

  4. Premiärmöte för Team Sweden Livsmedel

  Den 19 december hölls det första ordinarie mötet i Team Sweden Livsmedel, under ledning av regeringens nationella exportsamordnare för livsmedelssektorn Johan Krallis Anell. På plats fanns ett femtiotal representanter från livsmedelsföretag, myndigheter och organisationer. Temat för dagen var regeringens exportsatsning under 2018 och hur vi i Sverige kan ta lärdom från andra länders arbete med att öka livsmedelsexporten.

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står i en talarstol
  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inledde konferensen ”Hela Sverige kraftsamlar för en stärkt livsmedelskedja”. Foto: Regeringskansliet

  5. Konferens för att stärka livsmedelskedjan i hela landet

  Den 5 oktober bjöd landsbygdsministern in till en konferens med fokus på vad som händer i arbetet med de regionala livsmedelsstrategierna och kopplingen till den nationella livsmedelsstrategin. Landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, inledde konferensen med nyheten att regeringen satsar 142 miljoner kronor på det regionala arbetet för att stärka livsmedelsproduktionen.

 • Landsbygdsminister på scen med representanter ur livsmedelskedjan
  Kickoffen för det nationella matsvinnsarbetet inleddes med ett tal av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, här på scen tillsammans med företrädare för livsmedelskedjan. Fr. v. Sven-Erik Hammar, vice ordförande LRF, Anna Lilja, Konsumentföreningen Stockholm, Anders Svensson, ordförande Svensk Dagligvaruhandel, Lars Appelqvist, ordförande Livsmedelsföretagen, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister och Louise Ungerth, moderator. Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

  6. Kickoff för nationellt matsvinnsarbete

  Den 4 oktober 2017 sparkades det nationella arbetet för att minska matsvinnet igång med en heldagskonferens i Stockholm. På konferensen deltog representanter från livsmedelskedjans alla led. Vid kickoffen diskuterades hur ett långsiktigt arbete för att minska matsvinnet ska bedrivas i Sverige med siktet inställt på FN:s målsättning inom Agenda 2030, att halvera matsvinnet till år 2030.

 • Johan framifrån i hiss
  Johan Krallis Anell. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

  7. Exportsamordnare för en ökad svensk livsmedelsexport

  Sedan den 21 augusti 2017 finns en nationell exportsamordnare på plats på Näringsdepartementet med uppgift att stärka de svenska livsmedelsföretagens exportförmåga. Samordnaren, Johan Krallis Anell, har till uppgift att arbeta mot företag, regioner och livsmedelsaktörer i Sverige och hjälpa dem att nå ut till nya marknader. Samordnarfunktionen är en åtgärd inom ramen för livsmedelsstrategin.

 • flicka i matsal
  Flicka i matsal. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

  8. Därför behövs en livsmedelsstrategi

  Antalet människor på jorden ökar och maten ska räcka till alla. Det innebär en ökad efterfrågan på mat i Sverige såväl som globalt. Frågan är hur och var maten ska produceras? Med livsmedelsstrategin signalerar regeringen en tro på svensk matproduktion och att produktionen kan öka. I Sverige finns kunskap och innovationskraft, miljömedvetenhet, ett högt djurskydd och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Dessutom en god tillgång till naturresurser av hög kvalitet. Samtidigt finns stora utmaningar när det gäller livsmedelsproduktion i Sverige och globalt. Det handlar om bristande lönsamhet inom flera sektorer och hård internationell konkurrens. Effekter av klimatomställning och andra miljöproblem skapar problem för livsmedelsproduktionen på många platser i världen.

 1. 1 Hur kan innovation, produktivitet och hållbarhet stärkas i livsmedelskedjan?
 2. 2 Sweden Food Arena – forskning och innovation för en världsledande livsmedelssektor
 3. 3 Midsommar säljer svenska livsmedel och besöksdestinationer under Grüne Woche
 4. 4 Premiärmöte för Team Sweden Livsmedel
 5. 5 Konferens för att stärka livsmedelskedjan i hela landet
 6. 6 Kickoff för nationellt matsvinnsarbete
 7. 7 Exportsamordnare för en ökad svensk livsmedelsexport
 8. 8 Därför behövs en livsmedelsstrategi

Innehåll om En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Prenumerera

Totalt 211 träffar.