Foto:Folio

En modern, tillgänglig och jämlik vård

För att kunna möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården krävs ett strategiskt och målmedvetet arbete. Regeringen arbetar aktivt med att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.

Ansvariga statsråd
Annika Strandhäll
Ansvariga departement
Social­departementet
 • En närmare vård ska möta framtidens behov

  Två kvinnor står bakom ett bord på en scen.
  Socialminister Annika Strandhäll och regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh under presentationen av det andra delbetänkandet från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Foto: André Vifot Haas/Regeringskansliet

  Ökad delaktighet för patienter, tillgång till en fast läkarkontakt och bättre tillgänglighet till primärvården. Det var några av de förslag som regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh presenterade den 1 juni när socialminister Annika Strandhäll tog emot det andra delbetänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform", SOU 2018:39.

 • Regeringens satsningar på sjukvården 2015-2018

  I filmen berättar socialminister Annika Strandhäll om insatser för sjukvården åren 2015-2018. Regeringen har bland annat gjort satsningar på cancervården, psykiatrin, kvinnors hälsa samt tillgänglighet och kvalitet i vården.

Regeringens insatser för en modern, tillgänglig och jämlik sjukvård

 • Illustration: Annika Carlsson

  1. Samlad information om regeringens insatser för jämställd hälsa

  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. I årets första nyhetsbrev för jämställdhetspolitiken lyfts en filmad intervju med socialminister Annika Strandhäll där hon berättar om regeringens satsningar på stärkt förlossningsvård och på området psykisk hälsa för att uppnå regeringens mål om jämställd hälsa. Länk nedan till nyhetsbrevet.

 • Foto. Folio

  2. Reformer inom sjukvårdsområdet budgetpropositionen 2018

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Här kan du läsa om några av förslagen inom sjukvårdsområdet. Samtliga förslag finns i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

 • Två kvinnor står bakom ett bord på en scen.
  Socialminister Annika Strandhäll och regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh under presentationen av det andra delbetänkandet från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård. Foto: André Vifot Haas/Regeringskansliet

  3. En närmare vård ska möta framtidens behov

  Ökad delaktighet för patienter, tillgång till en fast läkarkontakt och bättre tillgänglighet till primärvården. Det var några av de förslag som regeringens särskilde utredare Anna Nergårdh presenterade den 1 juni när socialminister Annika Strandhäll tog emot det andra delbetänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform", SOU 2018:39.

 • Foto: Maskot/Folio

  4. Kompetensförsörjningen – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

  Regeringen har identifierat kompetensförsörjningen som en nyckelfaktor i att förbättra hälso- och sjukvården, bland annat för att göra vården mer jämlik över landet och öka tillgängligheten.

 • Foto: Folio

  5. Insatser för kvinnors hälsa

  Skillnader mellan kvinnor och män i hälso- och sjukvården föranleder flera stora satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor

 • Foto: Johner/Corbis

  6. En mer jämlik och tillgänglig cancervård

  Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför mellan 2015 och 2018 en rad insatser på cancerområdet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

 • Illustration: Gullers för Regeringskansliet

  7. E-hälsa för en effektiv och modern socialtjänst och hälso- och sjukvård

  Nationell e-hälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Målet är att skapa konkret nytta för invånare, personal och beslutsfattare.

 1. 1 Samlad information om regeringens insatser för jämställd hälsa
 2. 2 Reformer inom sjukvårdsområdet budgetpropositionen 2018
 3. 3 En närmare vård ska möta framtidens behov
 4. 4 Kompetensförsörjningen – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård
 5. 5 Insatser för kvinnors hälsa
 6. 6 En mer jämlik och tillgänglig cancervård
 7. 7 E-hälsa för en effektiv och modern socialtjänst och hälso- och sjukvård

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 105 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida