En samlad insats mot organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet utgör ett allvarligt hot mot det demokratiska samhället och är en stor utmaning för många aktörer. Under de senaste 20 åren har brottsligheten blivit allt mer komplex, varierad och gränsöverskridande. Regeringen presenterade den 1 december 2015 en samlad insats med flera långsiktiga åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Mikael Damberg
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Åtgärder mot organiserad brottslighet

 1. Stärkt ordning och säkerhet i domstol
 2. Stärkt straffrättsligt skydd för blåsljuspersonal
 3. Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning
 4. Tidsbegränsad vapenamnesti
 5. Uppdrag till Polismyndigheten om insatser mot illegala vapen och explosiva varor inom landet
 6. Skärpta straff för grovt vapenbrott och för brandfarliga och explosiva varor
 7. Höjda minimistraff för vissa allvarliga våldsbrott
 8. Nya påföljder för unga lagöverträdare
 9. Uppdrag till Brå om åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
 10. Uppdrag om att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet
 11. Utökade möjligheter till förverkande
 12. Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
 13. Informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet

Om en samlad insats mot organiserad brottslighet

Innehåll om en samlad insats mot organiserad brottslighet

Prenumerera

Totalt 185 träffar.