En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Regeringen har lagt om kursen för landsbygdspolitiken. Med propositionen En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder presenterades nästa steg i kursomläggningen. I juni 2018 röstade riksdagen igenom propositionen. Det betyder att övergripande mål och inriktning för politiken ligger fast för en lång tid framöver, oavsett vilken regering som styr. Den nya landsbygdspolitiken omfattar olika aspekter av företagande, jobb, boende och välfärd och kännetecknas av en helhetssyn.

Ansvariga statsråd
Sven-Erik Bucht
Ansvariga departement
Närings­departementet

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

En ny kurs för landsbygdspolitiken – för ett Sverige som håller ihop

Under mandatperioden har regeringen lagt om kursen för landsbygdspolitiken med satsningar inom ett flertal områden som är viktiga för landsbygdernas utveckling. När den sammanhållna politiken för Sveriges landsbygder nu är på plats tas nästa steg i kursomläggningen.

Foto: SoliferPolar

Miljardsatsningar för att förverkliga landsbygdspolitiken

Regeringen satsar 1,5 miljarder kronor mellan 2019–20 och därefter 400 miljoner årligen inom ramen för propositionen. Under mandatperioden har regeringen lagt om kursen för landsbygden med en mängd reformer inom flera olika områden som ligger i linje med mål och inriktning för den nya sammanhållna landsbygdspolitiken.

Illustration: Itziar Castany Ramirez

Proposition och kortversion

Här kan du hitta propositionen "En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop" samt en kortversion av den.

Tre personer står bredvid varandra på en scen bakom mikrofoner
Presskonferens i samband med landsbygdskommitténs överlämnande av sitt slutbetänkande. Kristina Yngwe, C, och Johan Persson, S, från landsbygdskommittén och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: Marcella Svensson/Regeringskansliet

Vägen till en ny kurs för landsbygdspolitiken

Viktiga steg på vägen till den nya sammanhållna politiken för Sveriges landsbygder är den parlamentariska landsbygdskommittén och dess betänkande, remissbehandlingen av betänkandet och landsbygdsministerns Sverigeresa.

Foto: Lena Katarina Johansson/Folio.

Landsbygdsministerns Sverigeresa

Under 2017 och 2018 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht genomfört sin Sverigeresa med stopp i Sveriges samtliga 21 län. Ministern träffar företagare, politiker och medborgare för att diskutera hur politiken för landsbygden kan utvecklas och för att få inblick i lokala förutsättningar.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 32 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida