En ny kurs för landsbygdspolitiken – för ett Sverige som håller ihop

Regeringen har lagt om kursen för landsbygdspolitiken. Den 19 mars presenterades nästa steg i kursomläggningen – landsbygdspropositionen (2017/18:179), men fokus på företagande, jobb, boende och välfärd för att skapa förutsättningar för alla delar av landet att utvecklas. Den 7 juni 2018 röstade riksdagen igenom propositionen. Det innebär att mål och inriktning för landsbygdspolitiken ligger fast för en lång tid framöver.

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfven står bakom varsin mikrofon på ett podium

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och statsminister Stefan Löfven på pressträffen när en ny kurs för landsbygdspolitiken presenterades i mars 2018

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • En person står i förgrunden och håller upp en mobiltelefon. På skärmen syns Sven-Erik Bucht och Stefan Löfven

  Vid pressträffen när den nya landsbygdspolitiken presenterades

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står och pratar i en mikrofon som hålls fram mot honom

  Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht intervjuas vid pressträffen i samband med presentationen av landsbygdspropositionen.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

– Klyftorna mellan olika delar av landet har fått växa allt för länge och det har bromsat hela landets långsiktiga utveckling. Regeringen har gjort historiska satsningar på landsbygden för att bygga hela Sverige starkt och nu skrivs nästa kapitel genom att vi gör verklighet av merparten av landsbygdskommitténs förslag, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under mandatperioden har regeringen lagt om kursen för landsbygdspolitiken med satsningar inom ett flertal områden som är viktiga för landsbygdernas utveckling. När den sammanhållna politiken för Sveriges landsbygder nu är på plats tas nästa steg i kursomläggningen.

Mål och långsiktig inriktning för den nya politiken framgår i den proposition som regeringen nu lämnar till riksdagen. Propositionen bygger på den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande som regeringen tog emot den 4 januari 2017. Den 7 juni 2018 beslutades propositionen av riksdagen vilket innebär att mål och inriktning för politiken ligger fast för såväl nuvarande som kommande regeringar.

I propositionen presenteras satsningar för totalt 1,5 miljarder kronor 2019-2020 och därefter 400 miljoner årligen som ska bidra till att nå politikens mål. Insatser görs inom områdena; näringsliv och företagande, digital kommunikation och transportinfrastruktur, innovation och kompetens, samhällsplanering och bostadsbyggande, kommersiell service, välfärdstjänster och kultur och statens närvaro.

– Kursomläggningen av landsbygdspolitiken kännetecknas av en helhetssyn istället för att lappa och laga. En landsbygdsproposition innebär att framtida regeringar inte kan ignorera landsbygden på det sätt som man har gjort tidigare, säger Sven-Erik Bucht.

En skillnad med den nya politiken jämfört med tidigare är att den tar ett större och bredare grepp på företagande, jobb, boende och välfärd för att människor ska kunna, bo, leva och verka i hela landet. Tidigare har till exempel åtgärder inom landsbygdspolitiken på företagandets område nästan uteslutande kretsat kring jord- och skogsbruket. Nu ska fler aspekter av företagande täckas in.

– Klyftan mellan land och stad måste slutas. Riktningen för regeringens landsbygdspolitik är tydlig – vi ska vända utvecklingen för Sveriges alla landsbygder och se till att vårt gemensamma samhällsbygge når alla delar av vårt avlånga land, säger Sven-Erik Bucht.

Övergripande mål för en sammanhållen landsbygdspolitik:

En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.