Energiförsörjningen

Här samlas information om regeringens åtgärder för att säkerställa en väl fungerande elmarknad i Sverige.

  • Energiministermötet innebär ett steg närmare lägre elkostnader

    Med anledning av det extrainsatta energiministerrådsmötet i Bryssel den 9 september höll statsminister Magdalena Andersson en pressträff tillsammans med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Energieffektivisering

Energieffektivisering är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer energi. Det är avgörande för samhälles energisäkerhet och för att sänka elpriserna och minskar därmed hushållens och företagens sårbarhet vid höga elpriser.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Åtgärder mot höga energipriser

Till följd av Rysslands energikrig är elpriserna i Sverige och i Europa exceptionellt höga. Regeringen har vidtagit viktiga åtgärder för att skydda svenska företag och hushåll. Åtgärder för att hantera konsekvenserna har vidtagits både på nationell nivå och inom EU-samarbetet.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska Kraftnät

Kreditgarantier till elproducenter

För att värna den finansiella stabiliteten har regeringen beslutat att ställa ut 250 miljarder kronor i statliga kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing AB. Syftet är att säkra likviditeten i dessa företag och därmed minska risken för störningar på energimarknaden som ytterst riskerar att hota den finansiella stabiliteten.

Innehåll om energiförsörjningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 72 träffar.