Energiförsörjningen

Det svenska energisystemet måste utvecklas, samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Här samlas information om energiförsörjningen.

 • Regeringen remitterar förordning för utbetalning av elstöd

  Regeringen remitterar en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske. Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar. Detta framkom under en pressträff som energi- och näringsminister Ebba Busch och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje höll onsdagen den 30 november tillsammans med Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg och Svenska kraftnäts ställföreträdande generaldirektör Peter Wigert.

 • Budgetsatsningar för att bemöta energikrisen på kort och lång sikt

  Sverige befinner sig i en energikris samtidigt som det krävs en ökad elproduktion för att klara elektrifieringen. Därför föreslår regeringen flera budgetsatsningar för att stärka energiförsörjningen.

 • Åtgärder för att stärka energiförsörjningen

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Regeringen avser förstärka och bredda stöd till energieffektivisering för privatpersoner och vidta breda åtgärder för att minska energianvändningen.

Aktuell information

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Högkostnadsskydd mot elkostnader

För att hjälpa hushåll och företag att klara den kommande vintern införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot elkostnader där delar av kostnaderna för de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

EU:s energiministrar överens om nödåtgärder för att minska elpriset

Vid ett energirådsmöte i Bryssel 30 september antog ministrarna tillfälliga nödåtgärder för att minska priserna på elmarknaden. När EU:s stats- och regeringschefer möttes inom Europiska rådet 20–21 oktober kom de överens om en inriktning för att ytterligare sänka gaspriserna, garantera tillgången och minska efterfrågan på gas. Energiministrarna fick därefter mandat att föra diskussionerna vidare. 24 november möttes EU:s energiministrar återigen i Bryssel för fortsatta diskussioner om krisåtgärder för att hantera de höga energipriserna på den europeiska marknaden.

Foto: Tomas Ärlemo/Svenska kraftnät

Kreditgarantier till elproducenter

Riksgälden har fått i uppdrag att ställa ut 250 miljarder kronor i kreditgarantier till elproducenter som är knutna till Nasdaq Clearing AB.

Innehåll om energiförsörjningen