Arbetsgrupper inom det nationella skogsprogrammet

Representanter från skogens hela värdekedja deltar i de fyra arbetsgrupper som är kärnan i skogsprogrammets dialogprocess.

Arbetsgrupp 1 - Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs

Ordföranden:

 • Elisabeth Salander-Björklund, VD, Bergvik skog AB
 • Peter Westman, Naturvårdschef, WWF

Deltagare:

 • Lotta Möller,  Skogssällskapet
 • Erik Petré, Häradsallmänningsförbundet
 • Lena-Liisa Tengblad, Skogs- och lantarbetsgivareförbundet
 • Erik Hjärtfors, Småsågarnas riksförbund
 • Karin Ewelönn, GS-Facket
 • Ulf Bergkvist , Bergkvist-Insjön
 • Daniel Ligné, Svenska Jägarförbundet
 • Karin Perers, Mellanskog
 • Göran Andersson, Friluftsfrämjandet
 • Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism
 • Stig Hansson, Hela Sverige ska leva
 • Tjarls Metzmaa, Sverok
 • Märta Berg, Naturskyddsföreningen

Arbetsgrupp 2 - Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser

Ordföranden:

 • Johan Bodegård, Sft Överintendent, Naturhistoriska riksmuseet
 • Ola Kårén, Skogsvårdschef SCA

Deltagare:

 • Gunnar Lindén,  LRF-skogsägarna
 • Marie Larsson-Stern, Skogforsk
 • Göran Örlander, Södra skog
 • Linda Berglund, WWF
 • Jenny Wik-Karlsson, Svenska samernas riksförbund
 • John Munthe, IVL
 • Fredrik Widemo, Svenska jägarförbundet
 • Olof Johansson, Sveaskog
 • Åke Persson, SOF
 • Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen

Arbetsgrupp 3 - Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökade export

Ordföranden:

 • Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna
 • Laila Rogestedt, Innovationsdirektör & chef för nya affärer, Södra

Deltagare:

 • Yngve Daoson, GS-facket
 • Pär Lärkeryd, Norraskogsägarna
 • Anders Pettersson, Innventia
 • Anna Furness, SMF-Skogsentreprenörerna
 • Magnus Thor, Skogforsk
 • Hannele Arvonen, Setra
 • Sten Nilsson, Forest Sector Insights AB
 • Tobias Olsson, Sveriges Arkitekter
 • Olle Olsson, Stockholm Environment Institute
 • Erik Dotzauer, Fortum
 • Daniel Badman, Billerudkorsnäs
 • Hans Andrén, Växjö Kommunföretag
 • Jan Wintzell, Sveaskog
 • Maria Hollander, Paper Province

Arbetsgrupp 4 - Internationella skogsfrågor

Ordföranden:

 • Lena Bruce,  Affärsutvecklare strategisk analys, Sveaskog
 • Lotta Samuelson, Program Manager, Swedish Water House

Deltagare:

 • Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
 • Hans Djurberg, SCA
 • Håkan Dahlfors, Business Sweden
 • Marie Simonsson, Skogsägarföreningen Norrskog
 • Lennart Ackzell, LRF skog
 • Jerker Thunberg, Sida
 • Johan Lindman, Stora Enso
 • Per Larsson, WWF
 • Max Enander, Svenska kyrkan
 • Jonas Rönnberg, Föreningen Skogen
 • Per Björkman, We Effect

September 2016: Underlagsrapporter Skogsprogrammet

Som en del i processen att ta fram ett nationellt skogsprogram avrapporterar nu de fyra arbetsgrupperna sitt arbete i form av underlagsrapporter som innehåller strategiska rekommendationer och åtgärdsförslag till regeringen. Arbetsgruppernas underlagsrapporter kommer att skickas ut på remiss och därefter kommer regeringen under 2017 att utforma ett skogsprogram med utgångspunkt i skogspolitikens jämställda mål samt utifrån arbetsgruppernas underlag. En handlingsplan kommer även att utformas.

Januari 2016: Lägesrapport Skogsprogrammet

Inom regeringens pågående arbete med att ta fram ett skogsprogram hålls en omfattande dialogprocess med organisationer, myndigheter och civilsamhället. Som en del av processen har fyra arbetsgrupper i uppgift att ta fram underlagsrapporter till regeringens fortsatta arbete med att ta fram skogsprogrammet. Arbetsgrupperna presenterar nu en kort lägesrapport hur man arbetar samt en första trendspaning. Underlagsrapporterna ska vara klara under hösten 2016.