Kunskapsseminarierna skjuts upp

Publicerad

Med anledning av covid-19 har vårens kunskapsseminarier flyttats fram. De tre återstående seminarierna kommer under hösten att arrangeras som webbinarier.

Seminarierna genomförs på följande datum:

  • Tisdag den 29 september kl 14-17
    Hur kan ett aktivt hållbart skogsbruk bidra till en god och säkerställd tillgång av biomassa i framtidens bioekonomi?

  • Torsdag den 5 november kl 13-16
    Hur når vi miljömålen samtidigt som äganderätten och brukanderätten värnas och stärks?

  • Onsdag den 2 december kl 13-16
    Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö.

Vid seminarierna kommer goda exempel från olika tematiska områden att diskuteras för att skapa en bättre gemensam kunskapsbild. Ambitionen är att varje seminarium ska resultera i tydliga kunskapsunderlag med lösningsfokuserade förslag. Dessa kommer att utgöra värdefulla underlag för att ta fram förslag som ger långsiktiga spelregler för alla aktörer längs skogens hela värdekedja. Förutom landsbygdsminister Jennie Nilsson kommer man att få lyssna på flera kunniga och engagerade talare.

Information om program och innehåll samt anmälan sker via Skogsstyrelsens webbplats:

Skogsstyrelsen

Skogsprogrammets årskonferens genomförs nästa gång den 2 och 3 februari 2021 i Stockholm.