Nationella skogsprogrammets programråd

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht leder programrådets möten.

Följande organisationer finns representerade:

 • Energimyndigheten
 • Formas
 • Fältbiologerna
 • GS Facket
 • Ikea of Sweden
 • Innventia
 • LRF Skogsägarna
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Preem
 • Region Västerbotten
 • Sametinget
 • Skogsindustrierna
 • Skogsstyrelsen
 • Stockholm Environment Institute
 • Sveaskog
 • Svebio
 • Svenska Ekoturismföreningen
 • Svenskt Friluftsliv
 • Sveriges Hembygdsförbund
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Sverok
 • Vinnova 
 • WWF