Ett tryggare Sverige

Regeringens arbete mot kriminaliteten handlar om brottsbekämpande insatser i dag och förebyggande insatser för framtiden. I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor.

Regeringen har påbörjat den största utbyggnaden av Polismyndigheten någonsin och har bland annat lanserat ett 34-punktsprogram med åtgärder som angriper gängkriminaliteten från flera håll på både kort och lång sikt. Regeringen har också presenterat ett nytt åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Sammantaget pågår just nu den mest omfattande satsningen någonsin mot kriminaliteten i Sverige.

På sidorna nedan kan du läsa mer om arbetet med 34-punktsprogrammet, åtgärdspaketet mot mäns våld mot kvinnor och om andra åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Aktuellt inom arbetet för ett tryggare Sverige

  • Pressträff med statsminister Magdalena Andersson

    Pressträff med statsminister Magdalena Andersson tillsammans med finansminister Mikael Damberg och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  • Fler åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism och terrorism

    Den 8 augusti höll justitie- och inrikesminister Morgan Johansson en pressträff där fler av regeringens åtgärder för att motarbeta våldsbejakande extremism presenterades.

Fokus på fyra områden för ett tryggare Sverige

Foto: TT

Insatser mot kriminella nätverk

Kampen mot den grova brottsligheten och nyrekryteringen till gäng intensifieras. Hösten 2019 presenterade regeringen 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Nu arbetar regeringen med att förverkliga detta och med andra initiativ för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Foto: TT

Brottsförebyggande åtgärder för att stoppa nyrekryteringen och bryta segregationen

För att minska brottsligheten och öka tryggheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng, tränga tillbaka det våld och den brottslighet som hotar samhällsgemenskapen och för att bryta segregationen.

Foto:TT

Krafttag mot narkotika

Narkotikahandel är en huvudinkomst för kriminella nätverk. Rivalitet om narkotikamarknader leder ofta till våldsamma uppgörelser. Att strypa narkotikahandeln är en viktig åtgärd för att bekämpa den grova brottsligheten och minska det mänskliga lidande som orsakas av missbruk.

Foto: TT

Fortsatt satsning på polisen

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige genomför regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten. Den innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. Vid halvårsskiftet uppgick ökningen till mer än 7 000 anställda. För att finansiera satsningen har anslaget ökats kraftigt. Under 2022 föreslår regeringen att Polismyndigheten ska kunna disponera nästan 33 miljarder kronor. Det är ca 8,3 miljarder mer än 2018.

Mer om regeringens arbete för ett tryggare Sverige

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 673 träffar.