Miljardsatsning på polisen

Publicerad

För att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige har regeringen sjösatt en historisk satsning på Polismyndigheten som bland annat innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024. Tidigare i år passerades målet halvvägs med 5000 anställda. För att finansiera satsningen har anslaget ökat successivt och 2021 kommer Polismyndigheten att kunna disponera närmare 30,5 miljarder kronor. Det är ca 6 miljarder kronor mer än 2018.

– Svenska poliser gör ett fantastiskt arbete varje dag för att bekämpa och förebygga brott. Nu gör regeringen en stor satsning för fler polisanställda, bättre arbetsmiljö och karriärvägar. Tryggheten ska öka och fler brott ska utredas och klaras upp. Jag vill att alla polisanställda ska känna samhällets stöd och uppskattning och få de förutsättningar de förtjänar, säger statsminister Stefan Löfven.

Urval av regeringens satsningar på polisen

Miljardsatsning på polisen

Befolkningen i Sverige ökar och brottsligheten förändras. Det innebär att polisen fortsatt behöver ökade resurser. Anslaget för 2021 är drygt 1 900 miljoner högre än 2020. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor.

Pressmeddelande: Satsningar för ett tryggare Sverige i budgetpropositionen för 2021

Stärkt rättsväsende

När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2020 satsningar för att stärka hela rättsväsendet och därmed öka tryggheten i samhället.

Pressmeddelande: Satsningar inom Justitiedepartementets ansvarsområden i budgeten

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda

För att lyckas locka fler att vilja söka sig till myndigheten och färre att vilja lämna yrket behöver Polismyndigheten vara en attraktiv arbetsgivare. Regeringen har därför gett  Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsmiljön och erbjuda fler karriärvägar för de anställda.

Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda