Foto: Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Regeringens satsningar

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

EU-handslaget

Genom EU-handslaget bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in relevanta aktörer att bidra i arbetet att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet.

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner. Även insatserna inom EU-handslagen bidrar till att kunskaperna om Europeiska unionen förbättras.

Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen. Under våren 2017 arrangerades de första EU-sakråden.

Aktuellt

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Uppsala deltar i EU-handslaget

Fredagen den 23 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun samt Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län. EU-handslaget samarrangerades med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala.

Foto: Regeringskansliet/Ninni Andersson

EU-sakråd om EU:s utveckling och framtid

Den 9 mars träffade Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde, representanter från bland annat intresseorganisationer, myndigheter, akademin och tankesmedjor i ett EU-sakråd för att diskutera EU:s framtida utveckling.

Foto: Gislaveds kommun.

Satsningar på stärkt EU-kunskap och ökat valdeltagande i EU-handslaget i Gislaved

Den 2 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Habo kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Därmed har totalt 64 aktörer valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Genomförda och planerade EU-handslag

 • EU-handslaget alla parter.jpg
  EU-handslag med arbetsmarknadens parter. Från vänster: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Göran Arrius, ordförande, SACO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, Ann Linde, Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv, Lena Dahl, tf VD, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  1. EU-handslag med arbetsmarknadens parter

  Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

 • Foto: Linus Glanzelius / Regeringskansliet

  2. Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå

  Den 22 februari ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Europaforum Norra Sveriges ordförande Erik Bergkvist.

 • EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU.
  EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU. Foto: Erik Norbergh / Regeringskansliet

  3. EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

  På Europadagen den 9 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Rosaline Marbinah, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). – Ett EU-handslag med ungdomsrörelsen är ett EU-handslag för EU:s framtid, sade Ann Linde, därför känns det både viktigt och roligt att ingå ett EU-handslag med LSU idag.

 • EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer.
  EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer. Foto: Malin Sundelin

  4. EU-handslag med Sveriges elevkårer

  Den 12 maj ingick EU-och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Sveriges elevkårer. Handslaget ägde rum under Upptakt17, som arrangerades på Södertörns Högskola och samlade drygt 400 elevkårsaktiva från hela landet.

 • EU- och handelsminister med arrangörena av Region Östergötlands Internationella dag.
  EU- och handelsministern med arrangörerna av Region Östergötlands Internationella dag. Foto: Region Östergötland

  5. EU-handslag i Norrköping 2017

  Under Region Östergötlands Internationella dag den 23 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Östergötland, Motala kommun, Norrköping kommun och Linköping kommun.

 • Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård
  Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Länsstyrelsen i Gotlands län

  6. EU-handslag på Gotland

  Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

 • Foto: Sven Persson/swelo.se

  7. Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm

  I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 • Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund.
  Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund. Foto: Paul Björkman

  8. Västsvenskt EU-handslag

  EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

 • Foto: Helena Hassel / Region Dalarna

  9. EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen

  Kommunerna i Falun, Borlänge, Hedemora och Säter samt Region Dalarna ingick den 4 oktober 2017 EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. De fem Dalaaktörerna ska nu vidta åtgärder för att höja kunskapen om EU särskilt hos förtroendevalda och anställda. Dessutom kommer flera av dem att arbeta för att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet.

 • EU-handslaget
  EU-handslaget Foto: Elias Ljungberg

  10. EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening

  Den 26 oktober 2017 ingick Stockholmsregionens Europaförening ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. EU-handslaget ägde rum i anslutning till Stockholmsregionens Europadag på Europahuset i Stockholm.

 • EU-handslaget Värmland.
  EU-handslaget Värmland. Foto:Karlstad kommun

  11. Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

  Den 7 november 2017 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

 • EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle.
  EU- och handelsminister Ann Linde ingår ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle. Foto: Marie Hägg/Region Gävleborg

  12. Stärkt delaktighet och export i fokus vid EU-handslaget i Gävle

  Tisdagen den 28 november 2017 var EU- och handelsminister Ann Linde i Gävle för att ingå ett EU-handslag med Region Gävleborg, Gävle kommun, Ovanåker kommun och Högskolan i Gävle. I samband med besöket invigde ministern även Gävleborgs regionala exportcentrum.

 • Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

  13. EU-handslag med Studieförbunden

  Den 17 januari 2018 ingick EU- och handelsminister ett EU-handslag med Studieförbunden och dess tio medlemsförbund. Därmed har över 50 aktörer engagerats i arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

 • Foto: Ingela Lindestad, Västerås stad.

  14. Västmanland deltar i EU-handslaget

  Den 24 januari 2018 ingick Region Västmanland, Västerås stad, Kungsör kommun, Mälardalens Högskola och Länsstyrelsen i Västmanland ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Totalt 58 aktörer har nu valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

 • Foto: Gislaveds kommun.

  15. Satsningar på stärkt EU-kunskap och ökat valdeltagande i EU-handslaget i Gislaved

  Den 2 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Habo kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Därmed har totalt 64 aktörer valt att ansluta sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

 • Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  16. Uppsala deltar i EU-handslaget

  Fredagen den 23 mars 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Uppsala kommun, Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun samt Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala län. EU-handslaget samarrangerades med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala.

 • 17. Fokus på ungdomars delaktighet vid EU-handslaget i Ystad

  Den 18 april 2018 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Ystads kommun, Simrishamns kommun, Sjöbo kommun, Tomelilla kommun och Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK). Sammanlagt har 77 aktör anslutit sig till arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige för EU-relaterade frågor.

 1. 1 EU-handslag med arbetsmarknadens parter
 2. 2 Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå
 3. 3 EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
 4. 4 EU-handslag med Sveriges elevkårer
 5. 5 EU-handslag i Norrköping 2017
 6. 6 EU-handslag på Gotland
 7. 7 Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm
 8. 8 Västsvenskt EU-handslag
 9. 9 EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen
 10. 10 EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening
 11. 11 Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet
 12. 12 Stärkt delaktighet och export i fokus vid EU-handslaget i Gävle
 13. 13 EU-handslag med Studieförbunden
 14. 14 Västmanland deltar i EU-handslaget
 15. 15 Satsningar på stärkt EU-kunskap och ökat valdeltagande i EU-handslaget i Gislaved
 16. 16 Uppsala deltar i EU-handslaget
 17. 17 Fokus på ungdomars delaktighet vid EU-handslaget i Ystad

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök