EU-handslaget

Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

 • EU-handslaget alla parter.jpg

  EU-handslag med arbetsmarkandens parter. Från vänster: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Göran Arrius, ordförande, SACO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, Ann Linde, Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv, Lena Dahl, tf VD, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • EU-handslaget panel.jpg

  EU-handslaget, seminarium med arbetsmarknadens parter den 7 december 2016. Från vänster: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, Göran Arrius, ordförande, SACO, Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv, Lena Dahl, tf VD, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket, Ann Linde, EU- och handelsminister samt Nisha Besara, moderator.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • EU-handslaget KOM EP.jpg

  Ann Linde med Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige, och Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • EU-handslaget AL.jpg

  EU-handslaget, seminarium med arbetsmarknadens parter, EU- och handelsminister Ann Linde.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • EU-handslaget publik.jpg

  EU-handslaget i Bankhallen på UD.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I utredningen "EU på hemmaplan" (SOU 2016:10), som överlämnades till regeringen i början av året, framkom att det finns brister i kunskapen om EU i Sverige. Utredningen visar även på brister när det gäller möjligheten till delaktighet för medborgare och civilsamhälle.

Samtidigt är det svåra i tider i Europa, där populistiska och nationalistiska stämningar har ökat. För att Sverige ska ha en stark röst i EU är medborgarnas förtroende och stöd av helt avgörande betydelse.

Vid EU-handslaget presenterade regeringen och parterna åtgärder som var och en kommer att vidta för att bidra till ökad kunskap, information och stärkt delaktighet i EU-arbetet i Sverige. Rosaline Marbinah från Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) talade även om deras EU-arbete och om EU ur ett ungdomsperspektiv.

EU-handslaget den 7 december är början på arbetet med att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor. Fler EU-handslag kommer att ingås med andra centrala aktörer runt om i landet.

Deltagare:

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO

Eva Nordmark, ordförande, TCO

Göran Arrius, ordförande, SACO

Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv

Lena Dahl, tf VD, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)

Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket

Rosaline Marbinah, vice ordförande, LSU