EU:s långtidsbudget (MFF)

I maj 2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny flerårig budgetram för åren 2021 till 2027. Budgetramen reglerar vilka utgifter och vilka åtaganden EU har under sjuårsperioden. Efter det att kommissionen lade fram sitt förslag påbörjades förhandlingar i rådet. En överenskommelse om budgetramen förväntas nås under 2020.

Statsministern står framför journalister och svarar på frågor.
Statsminister Stefan Löfven intervjuas av journalister efter mötet i Europeiska rådet. Foto: Europeiska unionen 2019

EU:s fleråriga budgetram i fokus på toppmöte

EU:s långtidsbudget var en av frågorna som stod i fokus under toppmötet i Europeiska rådet den 12-13 december.

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på ministermöte i Bryssel 10 december. Foto: Sveriges EU-representation

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på ministermöte

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer är två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren deltar i EU:s ministerråd för allmänna frågor den 10 december. Ministrarna ska också förbereda nästa möte i Europeiska rådet 12–13 december.

Innehåll om EU:s långtidsbudget (MFF)

Prenumerera

Totalt 10 träffar.