Foto: Melker Dahlstrand Image Bank Sweden

Export- och investeringsstrategin

Fler än någonsin är idag anställda inom exporterande företag i Sverige. Exporten är dragloket i svensk ekonomi och sysselsätter omkring 1,5 miljoner människor. För att fortsatt stärka den svenska exporten har regeringen lanserat en utvecklad export-och investeringsstrategi för att skapa jobb och tillväxt i hela landet.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Närings­departementet
  • Sverige som innovationsland

    Sverige är ett innovativt, levande och globalt konkurrenskraftigt land. Enligt OECD och World Economic Forum, ligger Sverige på topp i många avseenden. Som till exempel ekonomisk utveckling, upplevt välmående och sociala sammanhang, miljö, hälsa, jämställdhet, personlig säkerhet, utbildning och kompetens.

Innehåll om exportstrategin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 152 träffar.