Foto: Melker Dahlstrand Image Bank Sweden

Exportstrategin

Sveriges exportstrategi är utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med en mängd konkreta insatser.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Närings­departementet
 • Sverige som innovationsland

  Sverige är ett innovativt, levande och globalt konkurrenskraftigt land. Enligt OECD och World Economic Forum, ligger Sverige på topp i många avseenden. Som till exempel ekonomisk utveckling, upplevt välmående och sociala sammanhang, miljö, hälsa, jämställdhet, personlig säkerhet, utbildning och kompetens.

 • Sveriges exportstrategi

  Den svenska exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att: öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP; öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister; öka andelen exporterande företag; öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

Varför en exportstrategi?

 • Närings- och innovationsministern vid lanseringen av Sveriges exportstrategi
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lanserar Sveriges exportstrategi. Foto: Gabriel Wernstedt/Regeringskansliet

  1. Ytterligare 800 miljoner till ökad export

  Jämfört med andra länders exporttillväxt står det tydligt att Sverige kan prestera bättre. 70 procent av Sveriges export går till EU:s inre marknad. Handeln med våra närmaste grannländer har stor betydelse och är viktig för vår ekonomi. Men handeln på den inre marknaden behöver kompletteras för att Sverige som exportnation inte ska tappa marknadsandelar.

 • Team Sweden besöker Brasilien
  Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besöker tillsammans med Team Sweden Brasilien Foto: EPA/CARLOS VILLALBA

  2. Team Sweden samordnar exportstöd

  Svenska företag som vill ut på export uppfattar dagens stöd som rörigt med olika myndigheter, bolag och verk. Team Sweden har därför uppgiften att samordna exportstödet och göra det enkelt och tydligt för företag som vill ut på exportmarknaden. Som första resmål besökte nyligen Team Sweden Brasilien.

 • Mikael Damberg på svenska Acreos testfabrik PEA-M
  Mikael Damberg på svenska Acreos testfabrik PEA-M som arbetar med tryckt elektronik och bioelektronik. På samma resa invigdes det första regionala exportcentret i Linköping. Foto: Gabriel Wernstedt/Regeringskansliet

  3. Regionala exportcentrum ska få fler svenska företag att exportera

  I dag lanserade närings- och innovationsminister Mikael Damberg en satsning på regionala exportcentrum som en del i regeringens kommande exportstrategi. Regionala exportcentrum ska få fler små och medelstora företag att satsa på export och skapa fler jobb i Sverige.

 • Mikael Damberg besöker BillerudKorsnäs
  Mikael Damberg besöker BillerudKorsnäs Foto: Gabriel Wernstedt/Regeringskansliet

  4. Svenska företag ska nå de största globala affärerna

  Fler svenska exportföretag ska konkurrera om de största globala affärerna. Satsningen, som är en del av regeringens kommande exportstrategi för ökad handel och fler jobb, innebär bland annat att Business Sweden får ett utökat uppdrag.

 • Fler svenska företag ska vinna internationella upphandlingar, såsom FN
  Fler svenska företag ska vinna internationella upphandlingar, såsom FN UN Photo/Cia Pak

  5. Fler svenska företag ska vinna internationella upphandlingar

  Fler svenska företag ska vara med i och vinna upphandlingar av varor och tjänster hos de stora internationella organisationerna, såsom FN, internationella finansiella institutioner och EU. Det är en av åtgärderna i den svenska exportstrategin som lanseras på måndag.

 • Sveriges nationella handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter
  Sveriges nationella handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter Regeringskansliet

  6. Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter ska stödja svensk export

  Idag lanserade Mikael Damberg regeringens svenska handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter som tagits fram i dialog med företag, fackliga organisationer, myndigheter och civilsamhället.

 1. 1 Ytterligare 800 miljoner till ökad export
 2. 2 Team Sweden samordnar exportstöd
 3. 3 Regionala exportcentrum ska få fler svenska företag att exportera
 4. 4 Svenska företag ska nå de största globala affärerna
 5. 5 Fler svenska företag ska vinna internationella upphandlingar
 6. 6 Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter ska stödja svensk export

Innehåll om exportstrategin

Prenumerera

Totalt 143 träffar.