Foto: Melker Dahlstrand Image Bank Sweden

Exportstrategin

Sveriges exportstrategi är utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin adresserar regeringen de utmaningar som svensk export står inför med en mängd konkreta insatser.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
Närings­departementet
  • Sverige som innovationsland

    Sverige är ett innovativt, levande och globalt konkurrenskraftigt land. Enligt OECD och World Economic Forum, ligger Sverige på topp i många avseenden. Som till exempel ekonomisk utveckling, upplevt välmående och sociala sammanhang, miljö, hälsa, jämställdhet, personlig säkerhet, utbildning och kompetens.

  • Sveriges exportstrategi

    Den svenska exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att: öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP; öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister; öka andelen exporterande företag; öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

Innehåll om exportstrategin

Prenumerera

Totalt 151 träffar.