Foto: Amol Kamat, Sveriges ambassad

Team Sweden – ett effektivt exportstöd

Svensk export skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd för vårt land. Exporten är dragloket i svensk ekonomi. Det är också därför som regeringen har tagit fram Sveriges export- och investeringsstrategi och avsatt pengar för dess genomförande. När svenska företag ger sig ut på en internationell marknad kan de få hjälp och stöd på en mängd olika sätt i form av bland annat finansiering, rådgivning och marknadsföring. Samordningen av detta stöd görs i Team Sweden.

– Genom att arbeta tillsammans i Team Sweden skapar vi bättre förutsättningar för svenska företag att våga ta steget och etablera sig på en internationell marknad: Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Kontakt

Liselott AnderssonEnheten främjande och hållbarhet405 10 00

Innehåll om exportstöd

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 151 träffar.