Foto: Amol Kamat, Sveriges ambassad

Team Sweden – ett effektivt exportstöd

Svensk export skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd för vårt land. Därför är det fantastiskt att kunna konstatera att exporten återigen vinner mark och agerar draglok i svensk ekonomi. Det är också därför som regeringen har tagit fram Sveriges exportstrategi och avsatt pengar för dess genomförande. När svenska företag ger sig ut på en internationell marknad kan de få hjälp och stöd på en mängd olika sätt i form av bland annat finansiering, rådgivning och marknadsföring. Samordningen av detta stöd kan dock förbättras, därför vi har lanserat Team Sweden. Genom att arbeta tillsammans i Team Sweden kan vi skapa bättre förutsättningar för svenska företag att våga ta steget och etablera sig på en internationell marknad.Anna HallbergUtrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

Ansvariga statsråd
Anna Hallberg
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Sveriges export- och investeringsstrategi

Kontakt

Liselott AnderssonEnheten främjande och hållbarhet405 10 00

Innehåll om exportstöd

Prenumerera

Totalt 151 träffar.