Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Members of Team Sweden

Uppdaterad

There are 19 members of Team Sweden, both agencies and organisations.

Photo: Government Offices of Sweden

Follow our members on Twitter