Könsneutrala äktenskap och vigsel

Uppdaterad

Sedan 1 maj 2009 har en persons kön inte längre betydelse för möjligheten att ingå äktenskap. Äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala och lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har upphävts.