Artikel från Finansdepartementet

Ramverket för statliga gröna obligationer

Publicerad

Riksgälden ska på uppdrag av regeringen genomföra en emission av statliga gröna obligationer under 2020. Ramverket är det som skiljer gröna obligationer från andra obligationer och visar hur obligationen kopplas till gröna utgifter i statens budget. Ramverket presenterades av regeringen 5 juni 2020.

Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet

Om ramverket

En grön obligation innebär att de pengar som lånas upp går till att finansiera olika slags miljö- och klimatsatsningar. Som investerare ska man kunna följa vad pengarna kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter investeringarna ger.

I ramverket beskrivs hur de gröna utgifterna i statens budget definieras och väljs ut, samt hur de ska följas, redovisas, rapporteras och granskas. Ramverket är därför ett viktigt verktyg för att kunna säkerställa att obligationerna är gröna.

Regeringen ansvarar för att ta fram ramverket och att välja ut de gröna utgifterna i statens budget. I ramverket framgår det att portföljen av utgifter sätter ett tak för möjlig emissionsvolym till 30 miljarder svenska kronor. Där framgår även vilka utgiftsområden i statens budget som berörs.

Ramverket
Frågor och svar om ramverket

Extern granskning

Ramverket har granskats av en extern oberoende granskare, norska CICERO, Center for International Climate Research, och Sverige har som enda land i världen tilldelats det högsta miljömässiga betyget som är mörkgrön.

CICERO:s utvärdering av ramverket (engelska)

Nästa steg

Riksgälden, statens skuldförvaltare, ansvarar för att marknadsföra och sälja den gröna obligationen på kapitalmarknaden och förbereder nu för att emittera i augusti.

Mer information på Riksgäldens webbplats