Artikel

Tidsplan för arbetet med lagförslag - andra tjänstepensionsdirektivet

Publicerad

Regeringen beslutade den 16 maj 2019 om två lagrådsremisser med lagförslag för att genomföra andra tjänstepensionsdirektivet, en EU-gemensam lagstiftning med regler för tjänstepensionsinstitut.

Arbetet innefattar en helt ny reglering för tjänstepensionsföretag och nya regler för pensionsstiftelser. Lagrådet yttrade sig över lagråds­remisserna den 20 juni 2019. Lagstiftningsarbetet fortsätter under sommaren.

Beslut om propositioner med lagförslag till riksdagen för att genom­föra andra tjänstepensionsdirektivet planeras till slutet av sommaren 2019. Det är en förändring i förhållande till propositions­förteckningen från februari 2019. I den angavs att de propo­sitionerna planerades till juni 2019.

Lagrådremiss: En ny reglering för tjänstepensionsföretag 

Lagrådets yttrande

Lagrådremiss: Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet 

Lagrådets yttrande