Folkhälsa och idrott i statens budget

Uppdaterad

Område Folkhälsa är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Område Idrott är en del av utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget.

Området omfattar följande anslag på området Folkhälsa:
2:1 Folkhälsomyndigheten
2:2 Insatser för vaccinberedskap
2:3 Bidrag till WHO
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Området omfattar följande anslag på området Idrott:

13:1

 Stöd till idrotten

Mer om statens budget

Den 10 april lämnar regeringen 2019 årsekonomiska vårproposition samt vårändringsbudgeten för 2019 till riksdagen.