Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Regeringen och SKR förlänger överenskommelse om ökad testning och smittspårning

    Fredag den 20 november höll socialminister Lena Hallengren och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund digital pressträff tillsammans med Marie Morell, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sjukvårdsdelegation. Sverige behöver även fortsatt kunna upprätthålla en storskalig testning och smittspårning av covid-19 som viktiga verktyg för att bekämpa smittspridningen i landet. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har därför kommit överens om att förlänga sin överenskommelse om testning och smittspårning.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

  • Maja Fjaestad på jakt efter smarta idéer om framtidens e-hälsa

    SveaPriset är ett pris för smarta e-hälsoidéer som gör vård och omsorg bättre. Statssekreterare Maja Fjaestad är ordförande i juryn och hon spanar just nu efter nästa års pristagare.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Regeringskansliet

Lena Hallengren i dialog om Vård i rörelse

Alla ska ha tillgång till en nära och god vård, oavsett var i landet man bor. Hur behöver vården förändras för att bli bättre och vad har vi lärt oss av coronapandemin? Det är fokus när socialminister Lena Hallengren träffar landets sjukvårdsregioner i dialogserien Vård i rörelse.

Foto från hälsundersökning
Foto från hälsundersökning Foto: Ulrik Jantzén/TT

Reformer för ökad välfärd - Budgeten 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

Prenumerera

Totalt 2655 träffar.