Folkhälsa och sjukvård

Sjukvård handlar om de insatser som görs för att vårda dem som är sjuka och att utveckla vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Uppdaterade scenarier för utvecklingen av covid-19

    Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att löpande uppdatera scenarier för hur utvecklingen av coronautbrottet kan komma att se ut framöver. Socialstyrelsen och länsstyrelserna får samtidigt i uppdrag att bland annat ge förslag på insatser som kan behövas utifrån de uppdaterade scenarierna samt ta fram planer för hur insatserna ska kunna genomföras. Dessutom ska MSB ta fram beskrivningar av tänkbara samhällskonsekvenser. Det meddelande statminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren på en pressträff idag.

    I pressmeddelandet "Pressträff med statsministern 26 november 2020" finns en teckenspråkstolkad version av pressträffen.

  • Digital pressbrief med socialminister Lena Hallengren den 24 november

    Tisdag den 24 november höll socialminister Lena Hallengren pressbrief tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson samt Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström.

Foto: TT

Om hälsovård, sjukvård och äldrevård med anledning av covid-19

Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Här hittar du regeringens beslut och åtgärder med anledning av coronapandemin. Använd filtret för att hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om en viss åtgärd.

Regeringskansliet

Lena Hallengren i dialog om Vård i rörelse

Alla ska ha tillgång till en nära och god vård, oavsett var i landet man bor. Hur behöver vården förändras för att bli bättre och vad har vi lärt oss av coronapandemin? Det är fokus när socialminister Lena Hallengren träffar landets sjukvårdsregioner i dialogserien Vård i rörelse.

Foto från hälsundersökning
Foto från hälsundersökning Foto: Ulrik Jantzén/TT

Reformer för ökad välfärd - Budgeten 2021

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 en rad förslag inom Socialdepartementets område som ska öka välfärden i Sverige. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringskansliet och SKL:s gemensamma vision för e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Innehåll om folkhälsa och sjukvård

Prenumerera

Totalt 2664 träffar.