Folkhälsa och sjukvård i statens budget

Uppdaterad

Folkhälsa i statens budget

Område Folkhälsa är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

2:1 Folkhälsomyndigheten
2:2 Insatser för vaccinberedskap
2:3 Bidrag till WHO
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
6:1 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Sjukvård i statens budget

Område Sjukvård är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
1:4 Tandvårdsförmåner
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
1:8 Bidrag till psykiatri
1:9 Läkemedelsverket
1:10 E-hälsomyndigheten
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna
8:1 Socialstyrelsen
8:2 Inspektionen för vård och omsorg

Mer om statens budget

Den 19 april lämnade regeringen vårpropositionen för 2022 samt vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.