Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa

 • Engagerade diskussioner om att motverka den tysta pandemin

  Socialminister Jakob Forssmed håller tal.
  Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  Det svenska ordförandeskapets högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) hölls den 6–7 mars utanför Stockholm. Drygt 140 högnivådelegater från EU- och EES-länder och dess organisationer och institutioner deltog i diskussioner och paneler om hälsohotet och hur EU kan stötta det globala arbetet mot spridningen av AMR, som även kallas för den tysta pandemin.

 • Ministrarna presenterade aktuella frågor i möte med Patientrådet

  Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
  Socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Den 22 februari mötte socialminister Jakob Forssmed och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medlemmarna i Patientrådet. Patientrådet är ett viktigt forum för dialog mellan regeringen och de organisationer som företräder patienters och deras närståendes intressen. På mötet presenterade ministrarna aktuella frågor på regeringens bord i frågor som rör folkhälsa och sjukvård.

 • Utredare om haverikommission vid suicid utsedd

  Regeringen har utsett Emma Henriksson till särskild utredare för en översyn av vissa frågor inom det suicidpreventiva området.

  – Med den här utredningen tar regeringen ett viktigt steg i det suicidförebyggande arbetet. Emma Henriksson har omfattande relevant erfarenhet, inte minst utifrån sin tidigare roll som ordförande för riksdagens socialutskott. Hennes erfarenheter och kunskaper kommer att vara till stor nytta i arbetet med att förebygga suicid och suicidförsök genom ökat lärande, säger socialminister Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed talar på presskonferensen. Bakom honom en blå bakgrund med svenska flaggan och EU-flaggan.
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Socialminister Jakob Forssmed utsedd till medlem i Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance

Socialminister Jakob Forssmed har utsetts till medlem i Global Leaders Group (GLG) on Antimicrobial Resistance. Gruppen består av politiker och experter och som arbetar för att påskynda åtgärder mot antimikrobiell resistens.

Portätt av Jakob Forssmed
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

Tre personer står bakom varsin talarstol. Bakom dem blå bakgrund med EU- och svenska flaggor.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, socialminister Jakob Forssmed och Linda Lindberg, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson deltog i pressträffen om regeringens första 100 dagar. Foto: Regeringskansliet

Regeringens första 100 dagar: Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt regeringspartierna har med samarbetspartiet Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet. När de första 100 dagarna nu har gått är en hel del åtgärder inom området gjorda, och fler är på gång. I anslutning till en pressträff den 19 januari presenterade regeringen två nyheter.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 432 träffar.