Debatt i FN:s säkerhetsråd om skydd för civila i väpnad konflikt

Publicerad

I slutet av maj stod Polen, i egenskap av rådsordförande, värd för en öppen debatt i FN:s säkerhetsråd om skydd för civila i väpnad konflikt med utgångspunkt i generalsekreterarens årliga rapport. Sverige deltog aktivt i debatten och samarrangerade ett sido-event om skydd för sjukvård. Under debatten framhävde Sverige de grova kränkningar av folkrätten som pågår runt om i världen och poängterade vikten av att respektera det folkrättsliga skyddet för civila, samt de humanitära principerna.

civila i väpnad konflikt.PNG
civila i väpnad konflikt.PNG Foto: FN