Folkrätt i säkerhetsrådet

Publicerad

FN:s generalförsamling valde 2016 Sverige som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–18. Platsen i säkerhetsrådet är en framgång för svensk utrikespolitik och diplomati. Det ligger i Sveriges intresse att som ett öppet och omvärldsberoende land bidra till och slå vakt om den internationella rättsordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan. Genom vårt arbete i säkerhetsrådet värnar vi Sveriges säkerhet. Som medlem i säkerhetsrådet har vi en unik möjlighet att stärka och försvara folkrätten samt verka för att överträdelser av folkrätten får konsekvenser.