Mål för folkrätt

olof
Ambassadör Olof Skoog talar i FN:s säkerhetsråd. Foto: UN Photo

Mål för folkrättsarbete

Folkrätten, inklusive mänskliga rättigheter, genomsyrar regeringens handlande och utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Detta gäller multilateralt i FN, regionalt i EU och andra organ, samt bilateralt med enskilda stater.